Zrównoważony rozwój

“Odpowiedzialne podejście do ludzi i środowiska stanowi nieodłączną i naturalną część naszej kultury korporacyjnej.”

 

NIECH ZA SŁOWAMI IDĄ CZYNY

Od wielu lat w sposób wysoce odpowiedzialny zarządzamy społecznym, środowiskowym i ekonomicznym wpływem prowadzonych działań biznesowych. Zamiast mówić o zrównoważonym rozwoju jako celu do osiągnięcia, kształtuje on nasze decyzje we wszystkich obszarach działalności.

Dlatego nie trzeba dodawać, że we wszystkich naszych oddziałach przestrzegamy wymaganych przepisów BHP, aby chronić zdrowie naszych pracowników. Równie odpowiedzialnie podchodzimy do kwestii środowiska, zasobów naturalnych i naszego śladu węglowego. Kierujemy się globalnymi, a także lokalnymi wytycznymi dotyczącymi ochrony środowiska, stosując najnowsze technologie w zakładach produkcyjnych oraz minimalizując emisje do powietrza i wody poprzez regularne serwisowanie, modernizację i optymalizację sprzętu, aby ograniczyć zużycie energii. Dzięki temu w znacznym stopniu przyczyniamy się do przetrwania i zrównoważonego rozwoju całej branży oraz do zachowania środowiska przyjaznego dla życia.

 

The responsible approach to environment and humankind is an indispenable and natural part of our corporate culture.

DLA DOBRA ŚRODOWISKA

NASZE POSTĘPY

kontakt

Sabine Joachims

Head of Communications
Janoschka Holding GmbH
© 2004 - 2024 janoschka / all rights reserved
Contact