Energy Scouts

Inicjatywa Energy Scouts zapewnia nam niezakłócony wgląd w nasze zużycie energii i ochronę zasobów. W ramach europejskiej inicjatywy na rzecz ochrony klimatu, Project Young Energy Europe, stażyści zgłaszają się jako „obrońcy klimatu”, oceniając firmy swoich pracodawców pod kątem obszarów potencjalnych oszczędności energii i przygotowując propozycje, jak lepiej je wykorzystać. W naszym przypadku nasz zespół Energy Scouts opracował kampanię mającą zwiększyć świadomość pracowników firmy Janoschka w zakresie bardziej odpowiedzialnego korzystania z energii i wody.

Jak ujęliby to uczestnicy inicjatywy Energy Scouts: Ochrona środowiska i redukcja emisji CO2 dotyczą nas wszystkich!

 

„Ochrona środowiska i redukcja emisji CO2 dotyczą nas wszystkich i każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę. To wspaniałe, że jako praktykanci możemy aktywnie prezentować nasze pomysły i sugestie. Kampania mająca zwiększyć świadomość wśród pracowników w zakresie oszczędzania zasobów, takich jak woda i energia elektryczna, odniosła duży sukces. Czy można oczekiwać lepszej motywacji?”.

TWORZENIE ŚWIADOMOŚCI

filmy przygotowane przez uczestników inicjatywy Energy Scouts na potrzeby kampanii: segregacja odpadów

 

DODATKOWE INFORMACJE

Emely Erb

Human Resources
Janoschka Deutschland GmbH
© 2004 - 2024 janoschka / all rights reserved
Contact