Kodeks postępowania

W wysoce konkurencyjnym i nieustannie, szybko zmieniającym się świecie kierujemy się naszymi wartościami. Nasz sukces opiera się na wzajemnym zaufaniu, uczciwości i szacunku w relacjach z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi. Dążymy do tworzenia i utrzymania tych relacji poprzez uczciwe postępowanie i właściwe działania, zarówno pod względem prawnym, jak i etycznym.

Naszym celem jest prowadzenie odnoszącej sukcesy i opartej na zrównoważonym rozwoju działalności oraz utrzymanie konkurencyjnej pozycji poprzez stosowanie wysokich standardów etycznych. Sukces naszej firmy zależy także od przestrzegania przepisów prawa, regulacji i zasad etyki oraz od tego, czy każdy z nas podporządkuje się tym wartościom. Nasz kodeks postępowania dostarcza rzetelnych wskazówek, aby nasze wartości i zobowiązania były osadzone i realizowane we wszystkim, co robimy w całej firmie. Przyczynia się też do ochrony organizacji i każdego pracownika z osobna.

 

 

„Ufamy, że nasi dostawcy i partnerzy biznesowi będą podzielać wartości i regulacje przedstawione w tym kodeksie postępowania i zobowiążą się do przestrzegania prawa”.

SYGNALIZOWANIE NADUŻYĆ

Termin „sygnalizowanie nadużyć” oznacza ujawnianie uchybień korporacyjnych, takich jak nadużycia finansowe lub dyskryminacja.

Sygnaliści, którymi mogą być pracownicy lub osoby trzecie (na przykład dostawcy lub klienci), mają możliwość przekazania swoich skarg dotyczących wartości firmy za pośrednictwem kanału dokonywania zgłoszeń i bycia wysłuchanym w odniesieniu do bezprawnych i nieetycznych zachowań.

Każda osoba mająca wiedzę na temat jakichkolwiek działań lub zachowań pracowników lub partnerów biznesowych, które są niezgodne z prawem, szkodliwe dla organizacji lub sprzeczne z naszymi zasadami korporacyjnymi i etyką, może je zgłosić (również anonimowo) w portalu dokonywania zgłoszeń.
 

 

Kontakt

Sabine Joachims

Head of Communications
Janoschka Holding GmbH
© 2004 - 2024 janoschka / all rights reserved
Contact