Walk The Talk

Oszczędzanie + generowanie = podwójnie zrównoważony rozwój

Jesteśmy świadomi potencjału oszczędności każdego narzędzia drukarskiego opuszczającego nasz zakład produkcyjny. Narzędzia do wklęsłodruku cechuje doskonała trwałość i można je nawet poddać recyklingowi. Stanowią one jednak także dużą część emisji dwutlenku węgla. Dlatego to naturalne, że nieustannie inwestujemy w najnowsze urządzenia i procesy, które wymagają mniej energii.

I nasze wysiłki kończą się sukcesem! Jedynie w ciągu ostatnich dwóch lat udało nam się zmniejszyć nasz ślad węglowy o 15%.

 

OŚWIETLENIE LED

Jeśli chodzi o energię elektryczną, liczy się każdy wat. Dlatego w naszym zakładzie w Kippenheim wymieniliśmy oświetlenie całej produkcji cylindrów, a także terenów zewnętrznych na energooszczędne oświetlenie LED. Tylko ta jedna metoda oszczędzania energii zmniejsza nasz ślad węglowy o około 3,27% rocznie.

 

PANELE SŁONECZNE

Jednak oszczędzanie energii samo w sobie nie wystarczy, dlatego od 2020 roku w naszym największym zakładzie w Niemczech wytwarzamy własną energię elektryczną. Dzięki panelom słonecznym o powierzchni około 3300 m² zmniejszamy emisję CO2 o ponad 150 ton rocznie.

 

NOWOCZESNA MOBILNOŚĆ

Sponsorujemy rowery dla naszych pracowników, przyczyniając się do poprawy ich kondycji i zdrowia oraz okazując im uznanie. Ta koncepcja nowoczesnej mobilności podkreśla również nasz wspólny cel, jakim jest odpowiedzialne podejście do środowiska i wykorzystanie zasobów naturalnych.

 

JEŹDZIMY EKOLOGICZNIE

...a będzie jeszcze bardziej zielono. Pojazdy elektryczne stanowią obecnie 30% całej naszej floty. Podejmujemy gigantyczne kroki w zakresie przechodzenia z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii, radykalnie zmniejszając nasz ślad węglowy. W dużej mierze jest to zasługa stacji ładowania w naszych zakładach, które zapewniają energię wytwarzaną na naszych własnych dachach, a jest jeszcze wiele do zrobienia.

 

© 2004 - 2024 janoschka / all rights reserved
Contact