Usługi cyfrowe

Utrzymanie płynności procesów

Dostosowujemy proces „od projektu do druku” do indywidualnych wymagań w całym łańcuchu dostaw, oferując szereg usług cyfrowych obejmujących zarządzanie projektem, przepływem pracy i zasobami cyfrowymi, a także automatyzację przepływu pracy. Umożliwia to połączenie wszystkich zespołów projektowych, a także zarządzanie i kontrolę wszystkich danych dotyczących produktów i etapów przetwarzania. Wspólne platformy cyfrowe pozwalają nam szybko porównywać i sprawdzać wersje, przeprowadzać druk próbny i zatwierdzać projekty w ramach złożonych i szczegółowych procesów przygotowania do druku.

Taka sprawna komunikacja skraca czas realizacji, a także obciążenie pracą wszystkich osób zaangażowanych w projektowanie lub projekt opakowania, co skutkuje krótszym czasem przetwarzania oraz większą przejrzystością i wydajnością. Jednym słowem, otrzymujesz zoptymalizowany proces od projektu do półki.

 

NASZE USŁUGI CYFROWE

Cyfrowe zarządzanie zasobami

Przechowujemy, udostępniamy i segregujemy wszystkie treści cyfrowe w bezpiecznym miejscu.

Zarządzanie przepływem pracy

Koordynujemy Twoje procesy. Sprawna platforma cyfrowa łączy rzeczy, które tworzą całość – w całym łańcuchu dostaw prepressu – łącząc wszystkich kolejnych uczestników projektu.

Automatyzacja przepływu pracy

Automatyzuj, normalizuj i usprawniaj przepływ pracy podczas przygotowania do druku dzięki przyspieszonym korzyściom – w całej organizacji.

KONTAKT

Lutz Braune

Chief Sales Officer
Janoschka Holding GmbH
© 2004 - 2024 janoschka / all rights reserved
Contact