Kanał zgłaszania naruszeń prawa

Sygnaliści pełnią kluczową rolę w funkcjonowaniu otwartego i przejrzystego społeczeństwa, ponieważ ujawniają niewłaściwe postępowanie lub ukryte zagrożenia. Aby zapewnić im lepszą ochronę przed negatywnymi konsekwencjami, od 16 grudnia 2019 roku obowiązuje dyrektywa UE 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia.

Ma ona następujące cele:

  • wykrywać niewłaściwe postępowanie i naruszenia prawa i przepisów oraz zapobiegać im

  • poprawić egzekwowanie prawa poprzez wprowadzenie skutecznych, poufnych i bezpiecznych kanałów dokonywania zgłoszeń i poprzez zapewnienie sygnalistom skutecznej ochrony przed działaniami odwetowymi

  • chronić sygnalistów i umożliwić im dokonywanie zgłoszeń w sposób poufny, bez obawy przed działaniami odwetowymi, w razie potrzeby zapewniając anonimowość


Niepokoi Cię problem naruszania przepisów?

Your comments

Kliknięcie przycisku Wyślij oznacza zgodę na elektroniczne przetwarzanie i zapisanie danych.


Twoje bezpośrednie osoby kontaktowe w sprawie przestrzegania przepisów

Global Compliance Officer

Sabine Joachims
+49 7825 849-243

Global Sales Compliance Officer

Lutz Braune
+49 173 9989305

Country Compliance Officer

Pobierz podgląd